Adémidun

Sísọ sítaÌtumọọ Adémidun

My royalty is sweet.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-mi-dùnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
mi - mine
dùn - sweet


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo