Adégúnlẹ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Adégúnlẹ̀

Royalty has landed.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-gúnlẹ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
gúnlẹ̀ - land, arrive at destination, conclude


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo