Adédọjà

Sísọ sítaÌtumọọ Adédọjà

The crown becomes a market.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-di-ọjàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
di - become
ojà - market


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Taoheed Adédọjà, Ìbàdàn politician.Ẹ tún wo