Àkànkẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Àkànkẹ́

One specially cherished.Àwọn àlàyé mìíràn

It is a pet name, a cognomen.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

à-kàn-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

- one who
kàn - deliberately, specifically
kẹ́ - care for, cherish, pet


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo