Àjẹpẹ́ayé

Sísọ sítaÌtumọọ Àjẹpẹ́ayé

Life long enjoyed.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

à-jẹ̀-pẹ́-ayéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

- something
jẹ - to eat
pẹ́ - long-term
ayé - life, world, earth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Àjẹpẹ́Ẹ tún wo