Ọmọ́ṣeékẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Ọmọ́ṣeékẹ́

A child can be pampered.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọmọ-ṣeé-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
ṣeé - can be
kẹ́ - pampered, petted, cared for


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo