Ọláolúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Ọláolúwa

1. The grace/benefit of God. 2. The wealth of God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth, grace, benefit, nobility
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Láolú, Ọláolú, ỌláẸ tún wo