Ọbáyanjú

Sísọ sítaÌtumọọ Ọbáyanjú

The king is complete.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọba-yanjúÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọba - king
yanjú - be complete, be clear of blemish


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo