Ọ̀ṣúnfẹ́mi

Sísọ sítaÌtumọọ Ọ̀ṣúnfẹ́mi

Ọ̀ṣun loves me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọ̀ṣun-fẹ́-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

Ọṣun - the goddess Ọ̀ṣun
fẹ́ - love, want
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Fẹ́miẸ tún wo