Ṣíkúadé

Sísọ sítaÌtumọọ Ṣíkúadé

Disclose the death of the king.Àwọn àlàyé mìíràn

The story goes that a man who disclosed a plot that had been set to take the life of a king eventually changed his name to reflect the act, and his generation has borne the name ever since.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ṣí-ikú-adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ṣí - open, disclose
ikú - death
adé - crown, king, royalty, royal


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo