Ṣàdáre

Sísọ sítaÌtumọọ Ṣàdáre

Orìṣà gave blessing. Òrìṣà vindicated me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(òrì)ṣà-dá-àreÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

òrìṣà - the god(s)
dá - proclaim, create
àre - goodness, blessings


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Dáre, Òṣàdáre, ShàdáreẸ tún wo