Ìrọ́júlayé

Sísọ sítaÌtumọọ Ìrọ́júlayé

Life is for endurance/longsuffering.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ìrọ́jú-ni-ayéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ìrọ́jú - struggle, longsuffering
ni - is
ayé - world, life


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo