Ìbírìndé

Sísọ sítaÌtumọọ Ìbírìndé

The birth brought back an ancestor.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ìbí-rìn-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ìbí - (good) birth, parentage, pedigree
rìn - walk
dé - arrive, return


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo