Ọ̀pẹ̀sèyí

Sísọ sítaÌtumọọ Ọ̀pẹ̀sèyí

The Ifá divination made this.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọ̀pẹ̀-ṣe-èyíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọ̀pẹ̀ - ọ̀pẹ̀lẹ̀, Ifá divination board
ṣe - make
èyí - this (one).


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

ṢèyíẸ tún wo