Olúwatẹ́tísími

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwatẹ́tísími

The lord listens to me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-tẹ́-etí-sí-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord
tẹ́ - spread, lay
etí - ears
sí - to
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo