Ògúndọlápọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Ògúndọlápọ̀

Ògún brings nobility together.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọ̀gún-da-ọlá-pọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ògún - the god of iron and technology
dà...pọ̀ - add together, bring together
ọlá - wealth, success, nobility


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Dọlápọ̀Ẹ tún wo