Nínálowó

Sísọ sítaÌtumọọ Nínálowó

Money is for spending.Àwọn àlàyé mìíràn

A nickname.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

níná-ni-owóÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

níná - spending
ni - is
owó - money


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ABEOKUTAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo