Morẹ́nigbadé

Sísọ sítaÌtumọọ Morẹ́nigbadé

I now have an heir. Our family now has a crown prince.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-rí-ẹni-gba-adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I
rí - to see
ẹni - person
gba - to take, to accept, to collect
adé - crown, royalty


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OYO
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

GbadéẸ tún wo