Moróunfáyọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Moróunfáyọ̀

I have something to rejoice over.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-rí-oun-fún-ayọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I
rí - see, find
oun - something
fún - for
ayọ̀ - joy, happiness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo