Jọláolúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Jọláolúwa

Enjoy the wealth of the lord. Enjoy the benefit of God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

jẹ-ọla-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

jẹ - eat, enjoy
ọlá - benefit, wealth, success, nobility
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IBADANÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Jọlá, JọláolúẸ tún wo