Èyíwùnmí

Sísọ sítaÌtumọọ Èyíwùnmí

This attracts me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

èyí-wùn-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

èyí - this (one)
wùn - attract
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo