Diẹkárá

Sísọ sítaÌtumọọ Diẹkárá

Family isn't inconsequential.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

díẹ̀-kọ́-ni-aráÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

díẹ̀ - small, inconsequential
kọ́ - is not
ará - kin, family, relation


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo