Dẹ̀hìntọ́

Sísọ sítaÌtumọọ Dẹ̀hìntọ́

Returned to become right.Àwọn àlàyé mìíràn

The name celebrates the eventual solution to an earlier problem. The full version can be one of Adédẹ̀hìntọ or Oládẹ̀hìntọ́, etc.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

di-ẹ̀hìn-tọ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

di - become
ẹ̀hìn - past, future (ẹ̀yìn)
tọ́ - repair, resolve, straighten


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Adédẹ̀hìntọ, Oládẹ̀hìntọ́Ẹ tún wo