Bánigbé

Sísọ sítaÌtumọọ Bánigbé

(One who) Live(s) with us.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

bá-ẹni-gbéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

bá - together with
ẹni - person
gbé - live


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

AbánigbéẸ tún wo