Alèṣe

Sísọ sítaÌtumọọ Alèṣe

Omnipotent.Àwọn àlàyé mìíràn

This is one of the common appellations for God. The full name is Alèṣe-lè-wí.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-lè-ṣeÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
lè - can
ṣe - make, create


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo