Akínyọ̀mádé

Sísọ sítaÌtumọọ Akínyọ̀mádé

A hero embraces the crown.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akin-yọ̀-mọ́-adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akin - hero, valiant one, the brave one
yọ̀ - rejoice
mọ́ - with
adé - crown, royalty


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Yọ̀mádé, MádéẸ tún wo