Akíngunọlá

Sísọ sítaÌtumọọ Akíngunọlá

Valour rode (rides) on wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akín-gun-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akín - valour (valiant one)
gun - ride (rode/climb)
ọlá - wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo