Yèyélúfẹ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Yèyélúfẹ̀

Mother of Ifẹ̀Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

yèyé-ní-ufẹ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

yèyé - mother
ní - in, at
ufẹ̀ - Ifẹ̀


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IFEÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo