Wíndàpọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Wíndàpọ̀

(Two) Forest fairies collide.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)wín-dàpọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

iwin - a forest fairy in Yorùbá mythology believed to live in teh ground
dàpọ̀ - mixed together, joined together, meet


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Iwíndàpọ̀, Dàpọ̀Ẹ tún wo