Tolúwatọ́pẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Tolúwatọ́pẹ́

It's worth thanking God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ti-olúwa-tó-ọpẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ti - belonging to
olúwa - lord, God
tó - suffice for
ọpẹ́ - thankfulness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Tolútọ́pẹ́, Tọ́pẹ́Ẹ tún wo