Tótónitolúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Tótónitolúwa

God is worthy to be praised.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tótó-ni-ti-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tótó - praise
ni - is, belongs to
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo