Tómiláwo

Sísọ sítaÌtumọọ Tómiláwo

Enough for me as an oracle.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tó-mi-ní-awoÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tó - enough for
mi - me
ní - at
awo - oracle, cult


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo