Tómiláwo

Sísọ sítaÌtumọọ Tómiláwo

Sufficient for me as a fraternity.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tó-mi-ní-awoÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tó - enough for
mi - me
ní - at
awo - cult, fraternity


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

TómiẸ tún wo