Tómiísìn

Sísọ sítaÌtumọọ Tómiísìn

Enough for me to worship.Àwọn àlàyé mìíràn

Short for Olú(wa)tómisìn. Also commonly written as Tómisìn.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tó-mi-í-sìnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tó - sufficient for
mi - me
sìn - worship


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Tómi, TómisìnẸ tún wo