Taraolúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Taraolúwa

From the body of the Lord. A variation of TiaraoluwaÀwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ti-ara-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ti - belonging to
ara - body
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo