Tádé

Sísọ sítaÌtumọọ Tádé

Suffice for royalty.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a short form of Akíntádé, Olútádé, Oyètádé, etc.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tó-adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tó - suffice for, match, as big as
adé - crown


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Tádé Ìpàdéọlá, Nigerian writer.Ibi tí a ti lè kà síi

https://en.wikipedia.org/wiki/Tade_IpadeolaIrúurú

Akíntádé, Olútádé, Oyètádé, Ọmọ́tádé...Ẹ tún wo