Tọ́láshe

Sísọ sítaÌtumọọ Tọ́láshe

Make nobility better.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

tún-ọlá-ṣeÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

tún...ṣe - repair
ọlá - wealth, nobility


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Tọ́láṣe, Tọ́láẸ tún wo