Sóbáyọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Sóbáyọ̀

The sorcerer met joy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

osó-bá-ayọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

osó - sorcerer
bá - meet
ayọ̀ - joy, happiness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo