Rósanwó

Sísọ sítaÌtumọọ Rósanwó

Wait enough to be able to pay.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(dú)ró-san-owóÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

dúró - wait, stand, stop
san - pay
owó - money


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IJEBUÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

SanwóẸ tún wo