Oyèyẹmí

Sísọ sítaÌtumọọ Oyèyẹmí

Honour is deserving of me. Chieftaincy/Title/kingship befits me.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: Adéyẹmi, Ọláyẹmí, etcÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

oyè-yẹ-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

oyè - title, honour
yẹ - befit, honours
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

YẹmíẸ tún wo