Onírèké

Sísọ sítaÌtumọọ Onírèké

The owner/bearer of sugarcane.Àwọn àlàyé mìíràn

Also a place name in Ìbàdàn.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

oní-ìrèkéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

oní - the owner/bearer of
ìrèké - sugarcane


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo