Onígègéwúrà

Sísọ sítaÌtumọọ Onígègéwúrà

The owner of a golden pen.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

oní-gègé-wúràÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

oní - the owner of
gègé - pen
wúrà - gold, golden


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo