Ọmọ́ríyebá

Sísọ sítaÌtumọọ Ọmọ́ríyebá

The child met his/her mother.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a name given to a child whose birth was surrounded by trials. The name implies a relief that the mother made it through the travails enough to meet the child. It can also be for a child whose mother died shortly after he/she is born.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọmọ-rí-iye-báÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
rí - see, find
iye - mother
bá - meet


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IJEBUÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Mọ́ríyebáẸ tún wo