Olúwapọ́nmilé

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwapọ́nmilé

The Lord honors me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-pọ́n-mi-léÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
pọ́n...le - honour
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olúpọ́nmiléẸ tún wo