Olúwáfikúnayọ̀mi

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwáfikúnayọ̀mi

God has added to my joy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-fi-kún-ayọ̀-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
fi...kún - add to
ayọ̀ - joy, happiness
mi - mine


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olúfikúnayọ̀mi, Olúfikáyọ̀mi, Olúwafikáyọ̀mi, Fikáyọ̀Ẹ tún wo