Olúdáre

Sísọ sítaÌtumọọ Olúdáre

The lord justifies. (Short for Olúwadáre)Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olú-dá-àreÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olú - olúwa (the lord)
dá - create
àre - justification


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo