Olúwafúnmikẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwafúnmikẹ́

The lord gave me this to keep, nurture and cherish.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-fún-mi-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord
fún - give
mi - me
kẹ́ - cherish, nurture


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olúwafúnké, Olúfúnkẹ́, Fúnkẹ́, Fúnmikẹ́Ẹ tún wo