Olúkáíyéjá

Sísọ síta



Ìtumọọ Olúkáíyéjá

The prominent one with fame all over.



Àwọn àlàyé mìíràn



Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olú-kó-aiyé-já



Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olú - lord, prominent one, hero
ko...já - famous all around
aiyé - world (ayé)


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL



Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀



Ibi tí a ti lè kà síi



Irúurú

Olúkáyéjá



Ẹ tún wo