Olújídé

Sísọ sítaÌtumọọ Olújídé

The prominent one, the leader, came early.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olú-jí-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olú - lord, master, leader, prominent one
jí - wake up (early)
dé - arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

JídéẸ tún wo