Olúgbóyèga

Sísọ síta



Ìtumọọ Olúgbóyèga

The prominent one elevated (our) status.



Àwọn àlàyé mìíràn



Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olú-gbé-oyè-ga



Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olú - the prominent one, lord/master (olúwa)
gbé...ga - elevate
oyè - honour, status, chieftaincy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL



Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀



Ibi tí a ti lè kà síi



Irúurú



Ẹ tún wo