Ọláshílé

Sísọ sítaÌtumọọ Ọláshílé

Success opened a new house.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-ṣí-iléÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth, success, nobility
ṣí - commission, open
ilé - house, home


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Shílé, Ọláṣílé, Ọláńṣílé, ỌlánshíléẸ tún wo